Kochani!

Zgodnie z treścią art. 183 (2) kpc:

  • Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora.  Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

Na podstawie powyższego przepisu Stowarzyszenie PoMocny Sztab powołało do życia Ośrodek Mediacyjny i utworzyło listę stałych mediatorów. Nasz mediator służy Państwu pomocą w sprawach z zakresu postępowań cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. 
Poniżej prezentujemy Państwu listę Sądów Okręgowych w Polsce, które już dokonały wpisu Ośrodka Mediacyjnego przy Stowarzyszeniu PoMocny Sztab na swoje wykazy mediatorów i ośrodków mediacyjnych: