Kochani!
Czy wiedzieliście, że pojęcie mediacji w Polsce weszło już w 1998 roku do prawnie uregulowanego środka rozwiązywania problemów w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw? A od 2001 roku mediacje to prawny środek również w sprawach karnych dotyczących nieletnich?
Mediacje w sprawach cywilnych, w polskim systemie prawnym, zostały uregulowane w 2005 roku. Dzięki temu, można obecnie rozwiązywać swoje cywilne, rodzinne i gospodarcze spory i konflikty na drodze postępowania mediacyjnego!
Pamiętajcie, że w tych właśnie sprawach możecie kontaktować się z naszym Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu PoMocny Sztab!
Przyjemnej lektury!
Pozdrawiamy,
Zespół Ośrodka Mediacyjnego przy Stowarzyszenie PoMocny Sztab
admin-b

Podobne wpisy